30 اوت 2016 - 


طلوع نیوز : انتقادها از اطلاعات ندادنِ مقامات حکومتی به رسانه‌ها


: مهمانان دانش کروخیل، عضو کمیسیون نظارت بردسترسی به اطلاعات پرویز کاوه، روزنامه نگار رضا معینی، مسوول گزارش‌گران بدون مرز
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز