6 فوريه 2017 - ۱۷ بهمن


بابک پاکزاد روزنامه نگار درگذشت


بابک پاکزاد روزنامه نگار ، مترجم پیشرو و فعال اجتماعی و صلح دوست پس از نبردی نابرابر و طولانی با بیماری جانکاه سرطان سرانجام چشم از جهان فروبست. بابک فرزند برومند هادی پاکزاد، زندانی دیکتاتوری شاهنشاهی و ادامه دهنده راه او بود. بابک خوش سخن و خوش قلم بود. او خوش سخن بود اما هرگز زبان به تملق صاحبان زر و زور نگشود. او خوش قلم بود اما هرگز قلمش را نفروخت . او روزنامه نگاری حرفه ای بود اما هرگز تسلیم قدرت نشد. و سرانجام او مترجمی زبردست بود اما نه از آن دسته مترجمانی که وقت خود را با ترجمه‍ی "چگونه می توان پولدار شد؟ " و "پنیر مرا چه کسی دزدید؟" تلف کند. او برجسته ترین اندیشه های بشری را برای مردمش به ارمغان می آورد.

یاد این انسان آرمانخواه پرشور و عدالتخواه برای همیشه در دل یارانش ماندگار خواهد بود.

درو و بدرود بابک عزیز

ما از یادت نمی کاهیم.

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست / هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته بجاست / خرم آن نعمه که مردم بسپارند به یاد

جمعی از روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای ایران
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز