14 آوريل 2017 - 


گزارش‌ شش‌ونیم: دسترسی خبرنگاران به اطلاعات از سوی حکومت

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز