27 آوريل 2017 - 


طاوع نیوز : رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ سازمان گزارش‌گران بی مرز

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز