28 اوت 2017 - 


عاقبت روزنامه‌نگار در ایران ! فرداکاتور: طرح از اسد بیناخواهی

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز