پذيرش سايت » پيوندها » سایت کارزار مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و (...)

سایت کارزار مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز

برای آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران


سایت را نشان بده
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز