گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article16910.html
  احمد شاملو و زندگي در سالروز مرگ شاعر و روزنگار بزرگ ایران
  
-14 ژوئيه 2010