گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article17062.html
  گزارش بی بی سی فارسی از مراسم اهدای جایزه آزادی انجمن قلم آمریکا به نسرین ستوده
  
-29 آوريل 2011