گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article17162.html
  بلندترین شب سال، کلیپی تقدیم به زندانیان سیاسی
  
-22 دسامبر 2011