گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article17210.html
  گزارشی از پانل روزنامه‌نگاران در تبعید در فستیوال بین المللی ژورنالیزم
  
-30 آوريل 2012