گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article17250.html
   گزارشی از تهدید و لت و کوب تصویربردار جوان تلویزیون طلوع از سوی یکی از مسوولان شهرداری کابل
  
-30 اوت 2012