گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article17454.html
  نمایشگاه کاریکاتور در کابل؛ یک عالم حرف ناگفته اینجاست
  
-22 آوريل 2015