گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article17584.html
  گزارش صدای امریکا از بیلان خشونت علیه روزنامه‌نگاران در سال ٢٠١٦
  
-14 دسامبر 2016