گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article17618.html
  آزادی بیان؛ غنی از پاسخ به سوالی در باره حاکمیت قانون طفره رفت
  
  ۲۰ حمل -11 آوريل 2017