گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article17627.html
   بررسی سخنان سرور دانش در پیوند به آزادی بیان
  
-9 مه 2017