گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article17663.html
  پس از خبر: نگرانی از کاهش حضور خبرنگاران زن در ولایت ها
  
-29 نوامبر 2017